Keman Nasıl Yapılır?
1 Şubat 2018
admin
Paylaş

Bir kol, dört tel ve telleri tutan parçalardan oluşan basit yapılı bir çalgıdır. Yay­lı sazların kralı diye anılır bu muhteşem sesli enstrüman, bugünkü mükemmel­liğine yüzyıllar süren

çalışmasıyla kavuşmuştur. Keman, 70 yakın tahtadan parçanın bir ara­ya gelmesiyle oluşur. Aletin her yeri, koruyucu bir vernikle cilalanmıştır. Rezonans kutusunun üst kısmını,

çam­dan yapılmış bir armoni tablası (Kema­nın titreşen organı olan bu parçanın ya­pımına en uygun çam, Fransa’nın Savoie bölgesinde, İsviçre’de yetişir), alt kısmını da akça

ağaçtan yapılır dip tablası meydana getirilir.  Bu tablaların her ikisi de, keman çalın­dığı zaman, tellerin dayandığı keman köprüsüne çıkan 9-13 kiloluk ba­sınca dayanaklı olsunlar

diye, bombeli yapmışlardır. Kemanın üst ve dip tablalarını birleş­tirilerek kasnak tahtaları da yine uygun akçaağaçtan olup her iki yanda üçer tane bulunur. Kemanın gövdesinin

her iki yanı, ke­man yayının geçmesine imkân verebilecek şekilde içe doğru kavisli olması gerekir.  Armoni tablasının üzerinde, köprünün iki yanında bulunan, S biçiminde,

simetrik iki oyuk bulunması gerekir. Teller yandan, kemanın aşağı kıs­mındaki sapa, diğer yandan da kulaklara bağlı olması gerekir. Kolun süslü bir kıvrım halin­de ki sona eren uç

bölümüne yerleştirilmiş olan kulakları bükülmek suretiyle tel­lerin gerilmesine ve ayarının yapılmasına yararlı olur. Keman cilası deyince tecrübe ve bilgi birikimi isteyen bir iş

olduğu için her usta kendi cilasını kendi hazırlaması gerekir. Keman ailesi çalgılarında da benzerlik gösterebilir. Keman-Viyola-Çello(viyolonsel)-Kontrbas bu ailenin diğer

üyeleridir.